Jouw expressie

Iedereen kan spelen en verbeelden: met je handen , je beweging, door klank kleur en vorm of door fantasie. Je maakt je gevoelens en gedachten levendiger en tastbaarder. Zo zijn emoties en belevingen ineens concreter.