Iedereen kan spelen en verbeelden: met je handen , je beweging, door klank kleur en vorm of door fantasie.
Je maakt je gevoelens en gedachten levendiger en tastbaarder. Zo zijn emoties en belevingen ineens concreter. Je zet iets de wereld in. Een ander kan je beeld aanraken, of naar je songtekst luisteren. Er ontstaat extra contact en een verbinding met je gevoel en gedachten. Je kunt iets vertellen of laten zien over jezelf.